CONVOCATORIAS  2017

FORMACIÓ CONTÍNUA | HANGAR

El programa de formació contínua d’Hangar ofereix cursos i seminaris orientats a donar capacitació professional als artistes.

Taller de VJ i video mapping en Processing
9, 11, 13, 16, 18, 20  gener 2017
Durant aquest taller-laboratori farem un recorregut històric a través de les tècniques i estètiques associades a la projecció d’imatges a l’espai físic, des de la invenció de la llanterna màgica, fins a l’estètica del remix i els paradigmes actuals de la realitat augmentada. Analitzarem els processos de creació i conceptualització de performances de vídeo en temps real i aprendrem a dissenyar i programar eines de programari per VJ i video mapping usant Processing (Java), un entorn de programació lliure i extensible, capaces de generar i manipular imatges en temps real i ajustar la projecció d’imatges sobre superfícies complexes i irregulars.
+info
++

Brioclatge per New Artesans. Curso de introducció a la construcció i al muntatge
17 gener -14 febrer 2017
Aquest taller pretén ser una introducció / primer contacte amb la construcció volumètrica i tridimensional. Un acostament als materials (fusta, ferro i metacrilat) i com tractar-los, entendre’ls i treballar-los. Un primer contacte directe, per poder projectar i solucionar problemes relacionats amb la construcció d’una manera fàcil i espontània.
+info
++

Taller sobre l’adquisició i l’ús crític de l’anglès per a artistes i treballadors de la cultura a càrrec de Giuliana Racco
16, 23, 25, 30 gener; 1, 6, 8 febrer 2017
Aquest taller té com a objectiu analitzar críticament les dinàmiques de poder intrínseques en l’ensenyament/l’aprenentatge i l’adquisició de la llengua. Al mateix temps que es millora la llengua anglesa, es genera coneixement, amb l’objectiu de fomentar la producció de material relacionades amb els temes que es tracten.
+info

El cine-ensayo (o la forma peligrosa de mezclar lo personal con el presente) a càrrec de Andrés Duque
13 febrer – 27 març 2017
Aquest taller de creació audiovisual impulsat des de la col·laboració entre HAMACA i HANGAR està dirigit als qui desitgin treballar la forma del cinema-assajo com a mitjà d’expressió. L’art digital incita a preguntar-nos Què fa el cinema en aquests temps? Què queda de la seva relació amb el real? Per què i per a què acumulo imatges compulsivament en l’ordinador? Què puc fer amb elles? Abordem aquestes preguntes utilitzant imatges pròpies i alienes, atorguem-li un nou sentit i alliberem-les dels dictàmens narratius tradicionals, fent valer el nostre punt de vista sobre el món.
+info

Taller de Net art i disseny interactiu per la web
15, 17, 22, 24 febrer 2017
Aquest curs ofereix una mirada crítica a les tecnologies de la web i el hipermedia, explorant la simbiosi entre art i internet a través d’una deconstrucció històrica del net art des dels anys 90’s, els contextos socials i tècnics d’on emergeix, i les seves manifestacions fora de l’espai virtual. No solament estudiarem el desenvolupament i l’estructura de la Web en un sentit teòric, sinó que també tindrem experiència pràctica amb el desenvolupament de projectes de net art, utilitzant els llenguatges HTML, CSS, Javascript, i les llibreries JQuery i p5.js. En concloure el curs cada participant serà capaç de conceptualitzar noves formes de pensar sobre la interactivitat i el disseny web, i engegar un projecte propi d’art interactiu per a la web.
+info

Taller de dibuix “Exótica” a càrrec d’Andrea Gomez
11 març 2017
Exòtica pretén reconfigurar algunes idees entorn de l’exotisme des d’un exercici de dibuix dirigit. El propòsit d’aquest taller és entendre mitjançant el dibuix com a mecanisme d’autobservació (i una sèrie d`inputs audiovisuals de forma fragmentària) la forma com s’ha transformat la idea de allò exòtic en el context occidental postcolonial per recuperar i reconstruir altres sentits del terme. Es presentaran una sèrie de dades entorn allò exòtic mitjançant una selecció d’imatges, sons i la lectura de fragments de textos que acompanyaran de forma simultània la sessió de dibuix.
+info

“Piel emocional. Performance y espacios performativos” a càrrec de Sonia Ciliari
17, 18, 19 març 2017
El taller Piel Emocional es focalitza en la creació d’una performance en directe que explorarà dos camps de recerca principals: ‘el cos com a interfície’ i ‘espais performatius’. La performance se centrarà tant en la visualització i sonorització dels canvis de proximitat de dos cossos a l’espai físic, així com sobre la relació entre aquests cossos i l’espai al voltant d’ells. L’espai físic que ens envolta no és un espai buit,  és el lloc on les més complexes fluctuacions d’energia estan succeint.
+info

Estètiques de l’error digital: Taller d’art glitch.
15, 17, 22, 24, 29, 31 de març 2017
Aquest curs combina l’estudi teòric i pràctic de l’art glitch, un art que incorpora l’error en les dades informàtiques en la cerca per noves estètiques que posin en crisis l’aparent perfecció de les màquines i sistemes assistits per ordinador. Revisarem exemples de l’art amb màquines del segle 19 per comprendre l’evolució tecnològica i la seva influència en l’estètica i la filosofia. Estudiarem mètodes per al disseny i realització d’errors informàtics aplicats a l’art audiovisual i al disseny i impressió 3D, aprenent a analitzar les estructures de dades digitals en brut per manipular-les usant tècniques experimentals que incorporen l’aleatori i l’accidental. Utilitzarem eines de programari lliure com Blender i Audacity, juntament amb editors de codi hexadecimal i ASCII que ens permetin explorar l’estètica de l’error produint peces audiovisuals i models i impressions 3D. Aprendrem a programar en l’entorn Processing aplicacions per corrompre arxius i senyals d’àudio i vídeo en temps real.
+info

Taller de sistemes interactius: Visió artificial amb C++ i OpenFrameworks
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 abril 2017.
Aquest curs està orientat a dotar als participants de les eines tècniques i conceptuals per dissenyar i construir un sistema interactiu basat en la visió artificial, capaç de percebre els moviments del cos i amb ells controlar esdeveniments audiovisuals en temps real. Analitzarem l’evolució del pensament entorn de la relació entre cos, màquines i performatividad i estudiarem aspectes tècnics dels sistemes audiovisuals interactius i les seves aplicacions específiques a l’espai escenogràfic. Aprendrem a programar en C++ usant openFrameworks, un entorn de programació lliure i flexible amb l’objectiu de desenvolupar instal·lacions interactives capaces de realitzar operacions audiovisuals complexes en temps real.

+info

“Rítmico y melódico -Sonata para algunos Otoños” a càrrec de Francisco Ruiz de Infante
19, 20, 21 abril 2017
En aquest taller experimental intentarem furgar en la manera com funciona la memòria quan alimenta el present: mitjançant sacsejades plenes d’errors d’informació, o a partir de torrents d’imatges i sons que recomencen sense fi. En aquesta experiència participativa del que denomino “Pedagogies de l’abisme” s’activessin reflexions, diàlegs i accions a partir de la utilització d’alguns “referents-motor” (literaris, musicals i audiovisuals), i alguns “dispositius-parany“ que amplifiquen i traeixen (càmeres, micròfons, cèl·lules de captació, mirades, miralls, llums, ombres …)
+info

“El Joc Ideal” a càrrec de Constanza Mendoza
5, 6, 7 maig 2017
El Joc Ideal és un taller experimental que convida a cada participant al fet que construeixi un joc de taula definint les tres parts principals que tradicionalment ho componen: el tauler, les peces de moviment i les regles d’interacció. Durant el taller es desenvoluparan l’estructura material, simbòlica i lingüística d’un joc personal aplicant processos suggerits per tres teories aparentment dispars però cognitivament complementàries: la teoria de jocs, la teoria de la comunicació i la teoria de l’endevinació. El mètode utilitzat serà l’ús bastard, intuïtiu i inexpert d’aquests sistemes de coneixement que tenen en comú l’anàlisi de la consciència i que el seu objectiu és visualitzar, per diferents mètodes, la subjectivitat. El propòsit és que en el transcurs del taller es desafiïn críticament aquests cossos de coneixement per usar-los en el desenvolupament de processos creatius.
+info

Taller “Gabinete artesanal de etnografías imaginarias: metodologías de observación e investigación (artística)”
8,9 i 10 maig 2017

El taller, que té un format de gabinet artesanal d’etnografies imaginàries, es proposa explorar les confluències entre l’art i l’etnografia amb la finalitat d’abordar diferents metodologies que posen en qüestionament lo disciplinar, la divisió entre lo teòric i lo pràctic, el pensament útil i la noció acadèmica de recerca artística. La fi del taller és dur a terme una sèrie de sessions de treball que graviten al voltant de la noció d’observació. D’aquesta manera, es proposa desenvolupar pràctiques en les quals es posa en joc la imaginació i l’experimentació etnogràfica amb la finalitat de desenvolupar recerques imaginàries i improbables. El taller tindrà una durada de 12 hores que serà dividida en quatre sessions de tres hores: 1.Fantasia i experiència etnogràfica, 2.Fabricació d’eines d’observació etnogràfica i metodologies imaginàries. 3. Pràctica nocturna d’observació del món amb llanterna, 4. Fabricació d’objectes (resultats de la recerca).
+info

 
A qui va dirigida: 
Artistes
Durada: 
Gener a Maig de 2017
Informació i enviament de sol·licituds: 
Contacte Clara Piazuelo +34 93 308 40 41 ext.23 clara(at)hangar.org

RESIDÈNCIA LLARGA ESTADA | HANGAR

Oberta la convocatòria per sol·licitar un taller d’estada llarga (fins a 24 mesos).  Des d’ara i fins el 27 de febrer del 2017, s’obre el termini de presentació de sol·licituds

A qui va dirigida: 
Artistes
Durada: 
2 anys

Procés de selecció: 
Criteris bàsics de valoració : * La presentació de tots els documents i materials que demana la convocatòria, en el format sol·licitat i l’extensió recomanada. * Adequació del material personal que es presenta a les condicions específiques de la convocatòria, sigui per la disposició de tallers o una beca d’intercanvi. * La claredat expositiva de la informació que es presenta per escrit i en material visual.la qualitat del projecte general de l’artista i del projecte específic que es presenta. * L’actitud professional dels artistes en la descripció i defensa del seu projecte, per escrit o entrevista. Hangar no compta, actualment, amb cap beca dirigida a artistes residents a l’estranger que vulguin viatjar a Barcelona. Qualsevol artista, de qualsevol nacionalitat, podrà optar a treballar en un taller a Hangar, per la qual cosa haurà de passar el concurs estàndard. Les despeses del viatge i l’estada a Barcelona i el lloguer del taller corren a càrrec de l’artista.
 
Informació i enviament de sol·licituds: 
Sergi Botella +34 93 308 4041 ext. 27 sergi@hangar.org

RESIDÈNCIA PER ARTISTES | EART

Experimentem amb l'ART obre convocatòria per accedir a estudis de la Residència EART a partir de març de 2017. Termini de presentació de solicitud: del 9 de gener al 7 de febrer de 2017

A qui va dirigida: 
Artistes. Et recomanem que consultis els projectes que realitzem i que pots trobar en aquesta web i en el bloc www.activitatsdart.org

Procés de selecció: 
Cal presentar: Carta de motivació: Com creus que es pot vincular el teu treball a projectes educatius de l’entitat? Què creus que pot aportar al teu treball el fet de conviure en un context com la Residència EART? Dades de contacte (email, telèfon). Període en el que estàs interessat/da i tindries disponibilitat per incorporar-te a la residència.
Especificar preferència per espai individual o compartit. Statment (breu descripció conceptual del teu treball). Currículum. Dossier d’obra recent. Proposta de projecte a desenvolupar a EART, si és el cas. Web/ blog.
 
Informació i enviament de sol·licituds: 
Serveis bàsics de la Residència: Accés lliure als estudis (sense restricció horària) Cuina comunitària Pati de 300 metres quadrats (espai tranquil i solejat) Connexió ADSL sense fils Lavabo accessible per minusvàlids i amb canviador per nadons Servei de neteja d’espais comuns Estudis. N’hi ha de 10m2, 15m2 o 20m2.
A partir de 120 € per persona aproximadament. Si estàs interessada has de fer arribar un dossier en format .PDF amb la següent informació a l’adreça de correu: francesca@experimentem.org

L`ANTENA: PROPOSTES EXPOSITIVES, ACTIVITATS I FORMACIONS | BAUMANNLAB

El BaumannLab està obert a propostes i projectes de joves, creadors i entitats que tinguin idees i iniciatives relacionades amb la producció cultural i artística, o que vulguin difondre el resultat dels seus processos de treball. Posem al teu abast els nostres recursos i serveis, així com la nostra capacitat de treballar en el territori a partir de la xarxa d'entitats i usuaris amb els quals treballem des del Servei de Joventut i Lleure.

L'Antena del BaumannLab és una convocatòria permanent perquè ens presentis les teves propostes i un comitè de selecció triarà les més interessants, viables o necessàries. Les formes en què podem donar-te suport, coproduir un projecte o acompanyar-lo fins que sigui realitat poden ser molt diverses.

Presentar-ho a la convocatòria és un primer pas necessari per assegurar que tothom té les mateixes oportunitats de participar.

Més informació i fitxa de sol·licitud en els documents adjunts:

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES 2017 | NAU CÔCLEA

Convocatòria Internacional dirigida a creadors que vulguin realitzar un treball de recerca en residència al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea durant 2017 (excepte juliol i agost). Oberta a projectes d'arts visuals, art sonor, música, dansa i coreografia, teatre, performance i escriptures. També oberta a residències de crítica, assaig i pensament contemporani. Els projectes s'admeten en totes les seves fases, des de la concepció inicial fins la producció final.

Condicions: 
Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4). L’allotjament consisteix en una caseta independent amb dues habitacions dobles, petita cuina, bany i sala d’estar. Equipada i amb calefacció. La caseta es troba en un entorn natural de camps i boscos a Camallera, Alt Empordà. Els artistes poden utilitzar per treballar la sala d'exposicions/assaigs (80m2 nets amb petita columna central. Terra i murs de formigó). És possible la utilització d’alguns recursos: projector de vídeo equip de so, etc. l personal de Côclea ajuda els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca. La durada mínima és de 7 dies i la màxima de 90. La residència s’ofereix gratuïtament a 1-4 ocupants del mateix projecte. Els artistes, però han de contemplar alguna forma d’intercanvi o retorn: sessions obertes d’assaig, workshop, obra etc. La proposta de retorn s’especificarà a la sol·licitud i s’acabarà de concretar amb l’organització. La residència no inclou ni els desplaçaments ni les dietes de manutenció.

Procés de selecció: 
Les sol·licituds es poden enviar des de desembre de 2016 fins novembre de 2017. S’aniraN concedint les candidatures a mesura que se sol·licitin. Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d’enviar per correu electrònic a resident@naucoclea.com un sol document, etiquetat amb el nom del responsable del projecte que inclogui:

1. Dades de contacte del responsable del projecte.
2. Calendari per al qual se sol·licita la residència, amb opcions alternatives si hi ha. Si es presenten dates flexibles o dates alternatives, les probabilitats de ser admès són molt més altes.
3. Una carta a la qual l’artista es compromet explícitament, si és escollit, a realitzar la residència dins les dates previstes i segons les condicions de les bases.
4. Una descripció del projecte que inclogui una proposta de retorn (màxim 3 fulls amb un màxim de 3 fotografies format jpg. i enllaços a Internet: web, bloc, Youtube, Vimeo, etc.).
5. Un breu currículum (màxim 1 full) No s’admetran projectes enviats per via postal.

En rebre la sol·licitud s’enviarà confirmació a l’interessat. Contacteu-nos si no rebeu confirmació en 5 dies resident@naucoclea.com Les residències es concedeixen d'acord amb els següents criteris:
- Qualitat dels continguts - Consistència del projecte
- Permeabilitat i capacitat de la proposta per a ser compartida amb diversos públics El jurat de 2017 estarà composat per: Clara Garí directora de Nau Côclea Carme Sais, directora de Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona Joan Casellas, artista visual director del Festival La Muga Caula Els residents que guanyin les beques Grand Tour Walking Art i Walter Benjamin tindran prioritat per triar les dates de residència.

Per aplicar a aquestes beques consulteu les bases específiques.
Resolució de la convocatòria: les propostes s’aniran resolent a mesura que arribin les sol·licituds.
Els candidats rebran resposta abans de 30 dies després de la recepció de la sol·licitud La resolució es comunicarà als interessats i serà publicada a la pàgina web de Nau Côclea www.naucoclea.com La participació a aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de les condicions de la residència i dels recursos cedits.

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES | LA ESCOCESA

Convocatòria Internacional dirigida a creadors que vulguin realitzar un treball de recerca en residència al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea durant 2017 (excepte juliol i agost). Oberta a projectes d'arts visuals, art sonor, música, dansa i coreografia, teatre, performance i escriptures. També oberta a residències de crítica, assaig i pensament contemporani. Els projectes s'admeten en totes les seves fases, des de la concepció inicial fins la producció final.

Condicions: 
Les residències inclouen l’allotjament dels artistes (màxim 4). L’allotjament consisteix en una caseta independent amb dues habitacions dobles, petita cuina, bany i sala d’estar. Equipada i amb calefacció. La caseta es troba en un entorn natural de camps i boscos a Camallera, Alt Empordà. Els artistes poden utilitzar per treballar la sala d'exposicions/assaigs (80m2 nets amb petita columna central. Terra i murs de formigó). És possible la utilització d’alguns recursos: projector de vídeo equip de so, etc. l personal de Côclea ajuda els artistes a fer els contactes necessaris amb la població local i els proveïdors de materials i serveis relacionats amb la seva recerca. La durada mínima és de 7 dies i la màxima de 90. La residència s’ofereix gratuïtament a 1-4 ocupants del mateix projecte. Els artistes, però han de contemplar alguna forma d’intercanvi o retorn: sessions obertes d’assaig, workshop, obra etc. La proposta de retorn s’especificarà a la sol·licitud i s’acabarà de concretar amb l’organització. La residència no inclou ni els desplaçaments ni les dietes de manutenció.

Procés de selecció: 
Les sol·licituds es poden enviar des de desembre de 2016 fins novembre de 2017. S’aniraN concedint les candidatures a mesura que se sol·licitin. Els artistes que desitgin acollir-se a aquesta convocatòria han d’enviar per correu electrònic a resident@naucoclea.com un sol document, etiquetat amb el nom del responsable del projecte que inclogui:

1. Dades de contacte del responsable del projecte.
2. Calendari per al qual se sol·licita la residència, amb opcions alternatives si hi ha. Si es presenten dates flexibles o dates alternatives, les probabilitats de ser admès són molt més altes.
3. Una carta a la qual l’artista es compromet explícitament, si és escollit, a realitzar la residència dins les dates previstes i segons les condicions de les bases.
4. Una descripció del projecte que inclogui una proposta de retorn (màxim 3 fulls amb un màxim de 3 fotografies format jpg. i enllaços a Internet: web, bloc, Youtube, Vimeo, etc.).
5. Un breu currículum (màxim 1 full) No s’admetran projectes enviats per via postal.

En rebre la sol·licitud s’enviarà confirmació a l’interessat. Contacteu-nos si no rebeu confirmació en 5 dies resident@naucoclea.com Les residències es concedeixen d'acord amb els següents criteris:
- Qualitat dels continguts - Consistència del projecte
- Permeabilitat i capacitat de la proposta per a ser compartida amb diversos públics El jurat de 2017 estarà composat per: Clara Garí directora de Nau Côclea Carme Sais, directora de Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona Joan Casellas, artista visual director del Festival La Muga Caula Els residents que guanyin les beques Grand Tour Walking Art i Walter Benjamin tindran prioritat per triar les dates de residència.

Per aplicar a aquestes beques consulteu les bases específiques.
Resolució de la convocatòria: les propostes s’aniran resolent a mesura que arribin les sol·licituds.
Els candidats rebran resposta abans de 30 dies després de la recepció de la sol·licitud La resolució es comunicarà als interessats i serà publicada a la pàgina web de Nau Côclea www.naucoclea.com La participació a aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases i de les condicions de la residència i dels recursos cedits.


¿Que es Xarxaprod?

Xarxaprod - Red de espacios de producción y creación de Cataluña- es una asociación que reúne centros de producción y creación, tanto públicos como privados al servicio de la producción cultural contemporánea.
Creada en el año 2006, el objetivo principal de Xarxaprod es compartir y optimizar recursos con la finalidad de enriquecer el tejido productivo a disposición de creadores/as y fomentar su relación con la sociedad.

logo

Con el soporte de:
logo