MAPATGE DELS ESPAIS DE CREACIO I PRODUCCIO DE CATALUNYA

El Mapatge dels Espais de Creació i Producció de Catalunya (https://espaisdecreacio.cat) s’ha dut a terme amb l’objectiu de fer visibles els espais de creació i producció de tot el territori i identificar iniciatives noves que no son prou visibles des del mateix sector, per tal de dimensionar i enfortir la seva presència al territori.
Per acomplir amb aquest objectiu s’ha creat una pàgina web on aquelles iniciatives que han estat classificades com a Espais de Creació i Producció apareixen localitzades i identificades en un mapa interactiu online.

Aquest projecte viu, actualment ha detectat 116 espais a Catalunya i la seva presentació es va dur a terme el 30 de maig del 2017 a la Nau Ivanow.
 
Podeu consultar l’informe fent clic AQUÍ


Que és Xarxaprod?

Xarxaprod  - Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya- és una associació que aglutina centres de producció i creació tant públics com privats al servei de la producció cultural contemporània.
Creada l’any 2006, l’objectiu principal de Xarxaprod és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de creadors/es i fomentar la seva relació amb la societat.

logo

Amb el suport de:
logo