Centre d'Art i Natura

El Centre d’Art i Natura de Farrera és una residència de treball per a artistes i investigadors d’arreu del món oberta a totes les disciplines de creació, de recerca i estudi. Disposa d’equipaments residencials per a estades individuals i en grup, i de tallers on desenvolupar projectes. A més del servei de residència, el Centre d’Art i Natura (CAN) també programa beques i intercanvis, cursos i seminaris, exposicions del seu fons d’Art, espectacles i presentacions. Promou i edita publicacions pròpies.

Adreça: Edifici La Bastida s/n, 25595 Farrera (Lleida)
Telèfon: (34) 973 62 21 06
Email: artinatura[at]farreracan.cat
Web: http://www.farreracan.cat


Que és Xarxaprod?

Xarxaprod  - Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya- és una associació que aglutina centres de producció i creació tant públics com privats al servei de la producció cultural contemporània.
Creada l’any 2006, l’objectiu principal de Xarxaprod és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de creadors/es i fomentar la seva relació amb la societat.

logo

Amb el suport de:
logo