NETWORK ACTIVITIES

Xarxaprod s'adhereix a ACTUA CULTURA 2 per cent

Donada la situació en què es troba la cultura i que actualment en les negociacions pel nou pressupost de la Generalitat  que està portant a terme el Govern, juntament amb diferents grups polítics, no s’inclou un increment substancial en la partida de cultura, hem decidit mobilitzar-nos.

Context actual:

El pressupost actual del Departament de Cultura és de 270 M  i representa el 0,65 % del de la Generalitat. Ha d’augmentar fins a 840 per assolir el 2% del pressupost,  la mitjana de la U.E.  L’objectiu del 2% ha estat reiterat des de fa dècades per diferents partits. Només fa un any es va produir un acord parlamentari en aquesta direcció. 
La despesa en cultura per habitant segons dades de la Generalitat és de 30 € any.  A Portugal són 120 € i a Polònia 90 €, a França 200 € i a Suècia 800 €.
La davallada en termes absoluts del pressupost de Cultura des del 2008 fins ara ha suposat la desaparició de línies d’ajut a la promoció cultural, línies que ajuden a l’empresa cultural privada a difondre la seva activitat i per tant a crear públics per a la cultura. També ha fet caure les dotacions de les infraestructures culturals públiques que són una eina potent de creació de públics.
La conseqüència és que el consum cultural ha baixat i segueix baixant. La cultura és un bé que crea addicció, tant en positiu com en negatiu, com menys es consumeix menys es necessita...
La davallada de l’activitat del sector cultural  des del 2008 ha estat  molt important i en alguns àmbits és del 50%. Pel camí s’han quedat molts creadors i altres han marxat fora.
La capitalitat cultural de Catalunya i de Barcelona en molts àmbits deixarà d’existir en breu.
El camí en el que estem porta a que les empreses culturals cada vegada treballen més fora de Catalunya per sostenir-se.
Els artistes d’aquest país treballen amb condicions d’absoluta precarietat i han arribat a una situació insostenible.
Es creen petites empreses culturals molt locals que sobreviuen en l’absoluta fragilitat i la majoria són efímeres. 
En les condicions actuals no podem liderar els continguts i el nostre imaginari cultural en queda greument ressentit. 
No hi ha promoció cultural
 
Per primer cop els representants d’organitzacions empresarials professionals de tots els sectors culturals, ens hem posat d’acord en la necessitat d’actuar conjuntament davant de la greu situació que està patint el nostre sector. Conseqüència d’aquesta unió hem iniciat el programa ACTUA CULTURA, on Ciatre forma part del grup impulsor.
 
 
1.- GRUP IMPULSOR DEL PROGRAMA “ACTUA CULTURA”. QUI SOM?
Som una taula de representants d’organitzacions culturals professionals (editorial, de la música, l’audiovisual, les arts escèniques i les arts visuals) preocupats per la greu situació de la cultura a Catalunya. 
Junts representem al 95% de les empreses culturals del país i el 98% de la facturació i en termes econòmics som el 3,5% directe del PIB
 
Entitats impulsores
ADETCA, Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya
CIATRE, Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya
APECAT, Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans
ACADÈMIA CATALANA DE LA MÚSICA
ASACC, Associació de sales de concerts de Catalunya
ARC, Associació Professional Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D’ARTS DE CARRER
PAF, Productors Associats de Fonogrames
GREMI DE GALERIES D’ART
ART BARCELONA, Associació de Galeries
GREMI D'EDITORS
EDITORS.CAT
CAMBRA DEL LLIBRE
PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya
CATALUNYA FILM FESTIVAL
GREMI  DE CINEMES DE CATALUNYA
PROA, Productors Audiovisuals Federats
i molt mes...
                
2.- QUÈ ÉS ACTUA CULTURA?
És un programa d’accions organitzades a partir d’una agenda pel 2020, impulsat per les empreses culturals privades, amb voluntat de participació oberta a tots els agents culturals, públics i privats, per mobilitzar-nos davant la necessitat urgent d’un canvi de paradigma en el tractament que les institucions, en concret, el Govern de la Generalitat, fan en la seva mirada cap a la cultura. Cada acció del programa tindrà un eslògan propi que el definirà. En aquesta primera acció és: CULTURA 2%
 
3.- QUÈ DEMANEM?
En l’actual situació d’emergència cultural deguda a la poca consideració envers la cultura que es veu reflectida en la baixa dotació pressupostaria, demanem:
- Increment del pressupost de cultura de la Generalitat al 2% (actualment és del 0,67%).
- Regulació de polítiques de planificació cultural que activin el consum cultural i la creació de públics de la cultura. 
 
4.- DADES D’INTERÈS:
 Estem explicant a altres col·lectius (públics i privats, empresarials o no, persones individuals, artistes, creadors, etc) el programa ACTUA CULTURA. Es tracta de que el major nombre possible d’agents culturals comparteixin el programa i s’hi puguin adherir quan calgui. Per tant, és un  programa transversal on hi té cabuda tothom que consideri que ja no podem suportar més aquesta situació.
Les accions que es planificaran buscaran ressò mediàtic, seran sostingudes en el temps, i hauran de durar tant com duri el Programa (s’acabarà quan incrementin el pressupost segons la petició que us comentem). Sempre constructives, possibilistes, motivadores i que mostrin la situació que vivim.

img

What is Xarxaprod?

Xarxaprod - Red de espacios de producción y creación de Cataluña- es una asociación que reúne centros de producción y creación, tanto públicos como privados al servicio de la producción cultural contemporánea.
Creada en el año 2006, el objetivo principal de Xarxaprod es compartir y optimizar recursos con la finalidad de enriquecer el tejido productivo a disposición de creadores/as y fomentar su relación con la sociedad.

logo

Supported by:
logo