Jiwar

Jiwar és una residència d’artistes i investigador@s per a tots els professionals que treballen en interlocució amb l’espai urbà. El seu objectiu és contribuir a la cohesió social a través de la pràctica artística, implicant de manera transversal col·lectius diferents en els projectes dels i de les residents. El valor del veïnatge (jiwar, en àrab) és el tronc ideològic del projecte. Acull tots els i les professionals que s’interessen per l’urbanisme en el seu sentit més ampli, que viuen la ciutat com a matèria d’investigació i d’inspiració: artistes de totes disciplines, arquitect@s, activistes socials, filòsofs, sociòlegs, periodist@s, antropòlegs, dissenyadors, etc.
 
Adreça: Carrer Astúries 36, 08012 Barcelona
Telèfon: (34) 655 41 44 02
Email: jiwar[at]jiwarbarcelona.com
Web: http://www.jiwarbarcelona.com


Que és Xarxaprod?

Xarxaprod  - Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya- és una associació que aglutina centres de producció i creació tant públics com privats al servei de la producció cultural contemporània.
Creada l’any 2006, l’objectiu principal de Xarxaprod és compartir i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit productiu a disposició de creadors/es i fomentar la seva relació amb la societat.

logo

Amb el suport de:
logo